Kongsteinsgata

Kongsteinsgata, Bergeland, Storhaug bydel, fra Nytorget i sørlig retning over Bergland til Lyder Sagens gate.

Breiavatnet mot øst
Kongsteinen midt i bildet. Vedlagt Formannskapsprotokollen i 1949.

På høyden her lå det tidligere en kjempestein som ble kalt Laugmandsstenen eller Lagmannsteinen. Den skal ha vært stor som ett hus og kulerund. Men etter at kong Fredrik IV besteg den i 1704, ble den kalt Kongsteinen. Den ble lenge regnet som Stavangers fremste severdighet, i tillegg til Domkirken. Det ble fortalt at det var mulig å se merker etter en hånd i den.

Sagnet sier at en jutul på Lifjellet kastet tre store steiner mot Domkirken da den var under bygging, men han siktet dårlig. Den ene steinen falt i Gandsfjorden, den andre havnet rett ved Hetland kirke, den såkalte Skrefsrudssteinen, og den tredje på Bergeland.

En annen variant av sagnet forteller at den ene steinen falt dypt ned i jorden ved Domkirken. Dermed ble det et søkk, og Breiavatnet ble dannet.

Kongsteinen ble minert bort da Kongsteinsgata skulle forlenges i østlig retning i 1884. Steinen ble blant annet brukt til grunnmur på prestegården til St. Petri menighet i Erichstrups gate 14, og til stabbesteiner langs den nye veien rundt Hillevågsvatnet. Høyden der Kongsteinen lå, ble tidligere kalt Risberget.

  • Kongsteinsgata 45 og 47: To bolighus i seinempirestil, oppført i 1870, begge er vernet.
  • Kongsteinsgata 56: Opprinnelig prestegården i Hetland. Denne ble reist i 1850-årene. På gamle bilder og malerier ser vi at denne ruvende bygningen troner i ensom majestet oppe på Bergeland. Stavanger kommunale barnehjem holder nå til i bygget.
  • Kongsteinsgata 61: St. Petri aldershjem.

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

3 thoughts on “Kongsteinsgata

Leave a Reply