Kong Carls gate

Kong Carls gate, boliggate på Våland. Begynner som trapp opp fra Lagårdsveien, fortsetter til Tjodolvs gate.

BySt1991_06_161.jpg
Foto: Tønnes Sandstøl / Stavanger Byarkiv, BySt1991_06_161

Navnet er naturlig nok knyttet til en konge med navnet Carl. Flere konger har hatt det samme navnet, men i dette tilfellet er gata oppkalt etter kong Karl 4., som i Sverige var kong Carl 15. (1826-1872). Kongeverdigheten hadde han over Sverige og Norge fra 1859 til 1872. Han var for øvrig bestefar til Haakon VII.

Navnevedtak: 1882

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008

Leave a Reply