Køhlers vei

Køhlers vei, Hillevåg bydel. En tverrgate til Hillevågsveien, like sør for Kilden kjøpesenter.

Hillevåg - Bekkefaret
Køhlers vei i Hillevåg, fra et flyfoto i 1961
Foto: Stavanger Byarkiv / Widerøe, ByStW_027842

Navnet ble først endelig bestemt i 1970 etter en lengre diskusjon om navnebytte. Det tidligere navnet var Industriveien, men beboere og andre mente at det var blitt upassende ettersom industrien i stor grad var flyttet ut av bydelen på det tidspunkt.

Johan Adam Køhler var opprinnelig fra Tyskland, og han kom til Stavanger i 1913, etter at han først hadde virket som musikklærer i Trondheim. I Stavanger ble han tilbudt stillingen som møllebestyrer for møllen i Hillevåg. Han drev denne virksomheten utmerket, og etter noe tid giftet han seg med enken etter grunnleggeren, Fredrik Petersen. Køhler utvidet etter hvert virksomheten til også å omfatte rederivirksomhet, sildefiske og mye annet. På grunn av sin dyktighet ble Køhler også utnevnt til kemner i Stavanger. Han døde i 1830.

Navnevedtak: 1970

Kilder:
Anne Tove Austbø: Stavanger Byleksikon. Stavanger 2008.
Torhild F. Jacobsen: Gatenavn i Stavanger. Stavanger Aftenblad 1994.

Leave a Reply