Klinkenberggata

Klinkenberggata, Eiganes og Våland bydel. Gata går fra Olav Kyrres gate, skjærer Løkkeveien og Wessels gate, og ender i Nils Juels gate ved Hermetikkfagskolen.

Avfotografert positiv. Barn i Klinkenberggata
Klinkenberggaten mot nordøst fra Olav Kyrres gate i 1891. Til høyre er endehuset på nedsiden av Øvre Kleivegates nordre del, nr. 35. Huset som ligger midt i gaten lenger nede i bakken er nr. 513 b som ble revet etter regulering i 1893. Piken med rutet kåpe og firkantet hatt midt på bildet er Hanna Monsen (f. 1883).
Foto: Georg T. Monsen / Stavanger Byarkiv, BySt1981_01_0477

Fram til saneringene i Kleiva- og Bergene-området i 1948 startet Klinkenberggatas løp helt nede ved Øvre Strandgate, i området ved dagens Lars Hertervigs gate.

Gata har navn etter Klinkenberg, et bystykke. Av denne gården ble også markene som senere ble kalt Bergene solgt. I Axel Kiellands Stavanger Borgerbog nevnes Ole Larsen Klinkenberg, snekker, f. 1783, og Lars Olsen Klinkenberg, skipper, f. ca. 1823.

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply