Kirkegårdsveien

Kirkegårdsveien, Lagård, Storhaug bydel. Gate fra Lagårdsveien i østlig retning, gjennom Lagård gravlund, til sammenløpet av Paradisveien og Paradissvingen.

Utsikt fra branntårnet mot nord nordøst.
Bygging av ny brannstasjon, “Brannvakten”. Fotografiet står i et album. Lagård gravlund i forgrunnen. St. Svithun skole bak t. h. Kirkegårdsveien, Paradisveien. Birkelandsgate (?)

Kirkegårdsveien er oppkalt etter Lagård gravlund, som veien krysser tvers i gjennom.

Lagård gravlund ble innviet i 1834. Den eldste delen, det som i dag er den nordlige delen, ble kjøpt av Stavanger kommune i 1832. Gravlunden er utvidet to ganger. Første gang sørover mot Kirkegårdsveien i 1868 og så i 1882, da den sørlige parsellen ble kjøpt og tatt i bruk.

Navnevedtak: 1908

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

2 thoughts on “Kirkegårdsveien

Leave a Reply