Karen A. Sømmes vei

Karen A. Sømmes vei, Sølyst, Hundvåg bydel. Gate fra avkjørselen fra Bybrua, langs Grasholmsundet i sørvestlig retning til Sølystkaien.

Sølyst
Sølystkaien og Karen A. Sømmes vei.
Foto: Widerøe / Stavanger Byarkiv, ByStW_065303

Karen A. Sømmes vei er oppkalt etter Karen Abigael Sømme (1905-1982) på grunn av hennes tilknytning til Sølyst og store innsats for Stavangers kulturliv.

Karen var født i London og giftet seg med Knud Sømme i 1927. De flyttet til Sølyst i 1938. Sølyst hadde vært eid av Sømme-familien siden konsul Jacob J. K. Sømme kjøpte eiendommen i 1859. Karen var politisk aktiv i mange år for Høyre. Hun satt som medlem av Stavanger bystyre og formannskap i flere perioder. Hun hadde også mange verv i det lokale kulturlivet, blant annet som styreleder for Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Stavanger Kunstforening.

Sølyst er ingen stor øy, og før omdøpingen av gata i 1987 hadde alle eiendommene langs gata adresse Sølyst.

Navnevedtak: 1987

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply