Kaptein Langes gate

Kaptein Langes gate, boliggate på Våland, strekker seg fra Våland skole mot Vålandshaugen til Folke Bernadottes vei.

Våland
Bebyggelse ved Folke Bernadottes vei, Byfoged Christensens gate, Johan Thorsens gate, Odins gate, Kaptein Langes gate, Byfoged Finnes gate, Jørgen Moes gate, Biskop Njåls gate

Kaptein Halvard Lange (1842-1905) hadde forskjellige høyere militære titler. Blant annet var han en tid oberstløytnant og sjef for Kristiansand Landverns- bataljon.

I Stavanger var han i mange år gymnastikklærer ved Kongsgård skole, og som stadsingeniør sørget han for at byen fikk høytrykksvannverk. I 1899 flyttet Lange fra byen og ble oberst og sjef for Indherreds Korps.

I 1904 ble Lange slått til ridder av St. Olavs orden for sin militære innsats.

Navnevedtak: 1909

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008

Leave a Reply