Kannikbakken

Kannikbakken, Kannik, Eiganes og Våland bydel. Boliggate som går fra Olav Vs gate i vestlig retning opp til St. Olavs gate.

Kannikbakken 6 fra vest
Kannikbakken. Til høyre St. Olavs gate. I bakgrunnen til høyre Dronningens gate 5.

Kannikbakken har navnet sitt etter området Kannik. En kannik var et medlem av forsamlingen av katolske geistlige ved en domkirke. Bård Petersson skjenket i 1322 et stykke jord sør for Breiavatnet til bønnehold for hans avdøde hustru og hennes foreldre. Under navnet Kannik ble denne grunnen bosted for Domkirkens øverste geistlige til utpå 1900-tallet.

På folkemunne kalles også bakken for “Mallibakken”, etter Malli som bodde i et lite hus som lå her før dagens utbygging. Kannikbakken var en populær akebakke i eldre tid.

Kannikbakken hadde tidligere trehus og sveitservillaer. I 1976 ble dagens høyblokk bygget.

Navnevedtak: 1882

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply