Kampensgata

Kampensgata, Kampen, Eiganes og Våland bydel. Boliggate som går i nordvestlig retning fra Steingata, krysser Stokkaveien og går parallelt med Misjonsveien på vestsiden av Kampen skole fram til Olaf Paulus vei. Deretter fortsetter den videre som sti til Solandsbakken.

Veiarbeid i Kampensgate
Veiarbeid i Kampensgate. Foto: Hans Thostensen / Stavanger byarkiv, BySt2007_01_070_006

Opprinnelig var Kampensgata en del av Solagata, et gatenavn vedtatt i 1898. Etter anlegning av den nye gravlunden på Eiganes ble imidlertid det nordlige løpet av Solagata liggende adskilt og ble gitt navnet Kampensgata i 1925. Gata er bebygget med eneboliger og tomannsboliger. Både Kampen skole og Den franske skole, Lycée Francais de Stavanger, ligger til gata.

Kampen ble en del av Stavanger ved byutvidelsen i 1866 og har navnet sitt etter husmannsplassen Kampen i Bjørnstjerne Bjørnsons bondefortelling Arne. På Kampen-gården begynte hermetikkfirmaet T. Rønneberg sin virksomhet.

Navnevedtak: 1925

Kilde:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply