Kaisegata

Kaisegata, Banavigå, Storhaug bydel, boliggate fra Øvre Banegate og opp til Pedersgata.

Fra Storhaug bydel
Kaisegata. Øverst Pedersgata 75, St. Johannes skole.

Gata fikk navn etter skipsbyggermester Knud Johannes Kaisen som bodde i nr.2. Han bygget sin første båt bare 19 år gammel. Kaisen var en dyktig båtbygger og ble en velstående mann. Men han var snill og godtroende og lot seg utnytte av grådige spekulanter. Han mistet formuen og døde på fattiggården. Likevel fikk han oppleve å få en gate oppkalt etter seg mens han ennå levde.

Beboerne i Kaisegata var ikke fornøyd med gatas tilstand. Den kjente visedikteren Tellef Haraldstad bodde i Kaisegata, han brukte sine poetiske evner da beboerne sendte bønneskrift til kommunen: «Vor Skat vi betaler, og den er saapas, at vi burde faa baade Springvand og Gas.» Men ingenting skjedde og Haraldstad måtte skrive enda en vise: «Vi er med vor Gade saa ganske forladt, det skrev vi til Formandskab og Magistrat. Men ingenting hjalp det, vi vidste det før, dog mister vi ikke vort gode Humør.»

Så følger en fantasifull utredning om hvordan beboerne vil gjøre Kaisegata til en lokal turistattraksjon, som et eksotisk eksempel på sosial elendighet og «Kaos og Skræk»: «Vi stiller da Gaden fornemmelig ud, imod en Entre af hver eneste Snud.» Beboerne regnet med å få besøk av både Kaiser Wilhelm og andre berømte og mektige menn fra øst og vest. Da ville nok de lokale makthaverne i kommunen få øynene opp for Kaisegata og beboernes ve og vel: «Udbedring af Gaden vil blive en plikt, naar Stormænd har gjort den til Reisedistrikt. Da faar vi Belysning og Springvand og vel. Kloak, Pissoir og et vakkert Hotel.»

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Kaisegata

Leave a Reply