Jorenholmsgata

Jorenholmsgata, Sentrum, Storhaug bydel, gate fra Verksgata i nordøstlig retning.

Jorenholmsgaten 29 og 31
Jorenholmsgata 29 og 31, revet henholdsvis april og mars 1958.
Foto: Arne Kaada / Stavanger Byarkiv, BySt003_158

Gata har i dag kun en adresse, parkeringshuset i nr. 16 som gata går i sirkel rundt. Gatenavnet ble vedtatt i 1861. På denne tiden var gata bebygd med sjøhus, og det var stor aktivitet her med handel, sildesalting m.m. Gata strakte seg fra Østervåg og inn på holmen mellom sjøhusbebyggelsen. Et trangt smug førte ut til Sundteholsbryggen ytterst på holmen. På begynnelsen av 1900-tallet ble det bygd flere kaianlegg i området for å betjene slakterier, hermetikkfabrikker, lokalrutetrafikk til byøyene og annen handelsvirksomhet. Stavanger Aftenblad hadde tilhold i bygninger i Jorenholmsgata 11-13 fra 1908, før lokalene i 1920 ble utvidet, og i 1955 flyttet de til nybygg i Verksgata. Et av Stavangers største sjøhus lå i Jorenholmsgata, Scheiehuset. I dette fireetasjes sjøhuset holdt en rekke ulike forretninger, kafeer og kontorer til. Bygningen ble revet rundt 1980 i forbindelse med byggingen av det omstridte parkeringsanlegget.

Jorenholmsgate 25: Hermetikkfabrikken C. Houge Thiis hadde tilhold her i årene 1883-1937.

Navnevedtak: 1861

Kilde:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008

Leave a Reply