Johannes gate

Johannes gate, Kjelvene, Storhaug bydel, boliggate med næringsvirksomhet fra Øvre Suldalsgate i sørøstlig retning til Erfjordgata.

St. Johanneskirken under bygging. Mot nord
Kirken ble reist i årene 1907-09. Grunnsteinen ble nedlagt 8. november 1907 og kirken innviet 15. desember 1909. *** Local Caption *** Murarbeidere i stigen nedenfra: Andreas Thu, Tom Finsdal, Gabriel Lye, Karl Thorsen, Johan Nilsen, Olav Andersen, Sigurd Hetland, Hans Remseth, Aksel Klemmesen, Harald Kristensen. På stillaset i midten: Einar Mortensen og Martinius Lørhammer. På toppen: Johannes Knudsen Eide, Johan Johannesen, Johan Mundal. På arkspissene: Gustav Fredriksen, Johan Aareskjold, Ola Helmiksen, Enok Berg, Nils Andersen, Theodor Johnsen, Nikolay Walvik, Sverre Mortensen, Aksel Liberg og en tømmermann. Helt ut i hjørnet Reinholt Clausen. Nede på bakken murmester Morten Mortensen.

I 1884 ble St. Petri menighet delt i to, og St. Johannes menighet ble opprettet. Fra gammelt av ble navnene St. Hansvolden og St.Hansbekken brukt i dette området. St. Hans er en variant av St. Johannes, og dermed var det naturlig å kalle den nye menigheten opp etter apostelen Johannes. Johannes gate fikk navn samme året som St. Johannes kirke ble tatt i bruk.

Fra 1865 til 1918 lå Erik Berentsens reperbane i dette strøket. Denne banen var en av Norges største, med en innebygget spinnevei på 200 meter. Under 1. verdenskrig ble banen solgt til Stavanger kommune, som da opparbeidet flere gater på Kjelvene.

  • Johannes gate 12-23: Tidligere Mogens Canning Co. AS, et familieaksjeselskap som ble startet høsten 1916 av Peder Martinius Pedersen. I 1963 overtok et mekanisk verksted, Larsen & Mortensen, lokalene. Byggmester Håkon Sagen drev også virksomhet her fra slutten av 1970-årene.
  • Johannes gate 27: Tidligere administrasjonsbygg for Vestlandske Gummivarefabrikk/Viking.
  • Johannes gate 34: Steinhagen barnehage, kommunal barnehage, åpnet i 1985.

Navnevedtak: 1909

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008

One thought on “Johannes gate

Leave a Reply