Jernalderveien

Jernalderveien, Madlamark, Madla bydel, boliggate og gjennomfartsåre fra Madlamarkveien i nordøstlig retning, gjør en bue i sørøstlig retning i enden av gateløpet, blindvei. Noen avstikkere i nordlig retning.

Madlamark
Foto: Widerøe / Stavanger Byarkiv, ByStW_125991

Nærheten til fortidsminnefeltet på Limahaugen har gitt gatene i området navn med tilknytning til arkeologi og vitenskap, denne gaten etter den historiske perioden kalt jernalderen.

Navnevedtak: 1970

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008

 

Leave a Reply