Jelsagata

Jelsagata, Storhaug bydel. Boliggate fra Tårngata ved Vår Frues Plass i sørøstlig retning, dreier øst på slutten og ender i samløpet av Fisterveien og Høleveien.

Hetlandsmarken , Storhaug
Stavanger midtre og indre. Hetlandsmarken. Mot N.V. Svithun skole til venstre for midten. Storhaug skole og Hetland kirke til høyre for midten. Breievatnet og Vågen i midten. Lagård gravlund og Stavanger Museum til venstre. Nærmeste gateløp er Vikedalsgata, Hjelmelandsgata, Jelsagata, Storhaugveien, Haukeligata og Avaldsnesgata. Videre har vi Risbakken

Mange gater på Storhaug har navn etter sokn og kommuner i Ryfylke. Jelsagata er oppkalt etter herredet og hovedsognet Jelsa, som har sitt navn etter det gamle kirkestedet og prestegården. M. Berntsen som har skrevet boka «Stedsnavn i Stavanger» opplyser at Jelsa kommer av de gammelnorske formene Jalsi og Jalsa. Navnet er vanskelig å forklare. Professor Magnus Olsen tror navnet på gården er hentet fra den lille Jelsavåg like ved stedet. Roten i navnet el tror han et fuglenavn (jfr. Alke, i folkemål hav-ella), og han mener at den lune vågen har fått navn som tilholdssted for skrikende sjøfugler som flyr inn her når det er uvær.

Jelsagata 2: Bergeland Bydelssenter, tidligere forpakterbolig til Hetland Prestegård.

Jelsagata 49: Murbygg oppført i jugendstil i 1910 av arkitekt Knud Øgreid, fredet som kulturminne.

Jelsagata 74: Bolig / forretning i nyklassisisme, oppført i 1927, vernet.

Jelsagata 80: Bolighus i jugendstil, oppført i 1915, vernet.

Navnevedtak: 1898.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

One thought on “Jelsagata

Leave a Reply