Jåttåveien

Jåttåveien, Hinna bydel. Her finnes boligområder, og den er gjennomfartsåre i jordbruksområde. Jåttåveien går fra Diagonalen i sørvestlig retning til Folkvangveien.

Jåttå (Jåtten)
Stavanger ytre. Jåttå. Mot S.Ø. Jåttåveien. Mot Jåttånuten til venste og Godesethøyden til høyre. Rett foran Godesethøyden sees Folkvangbygningen. Nederst krysser Boregeilen Jåttåveien. Videre oppover Jåttåveien ligger gårdene: Jens Jensen t. h., Toralf Frafjord t. v., Olav M. Jåtun, t. v., Sivert Gilje, Einar Revheim t. v., Jakob J. Jåthun t. h., Edvin Nårstad t. v.,

Langs Jåttåveien lå bedehuset «Betlehem» som ble revet i 1979, og som ble gjenoppført på Norsk Folkemuseum på Bygdøy samme år. Bedehuset ble oppført i 1875 på en eiendom gitt i gave fra John E. Jaaten. Bedehuset fungerte også som skolehus frem til Jåtten skole ble tatt i bruk i 1896.

Viking Fotballklubb holder til i Jåttåveien 11a, og Mariamarka barnehage, som ble åpnet i 1992, har adresse Jåttåveien 220.

Navnevedtak: 1974

Kilde:
Austbø, Anne Tove: Stavanger Byleksikon, 2008

One thought on “Jåttåveien

Leave a Reply