Jærgata

Jærgata, Storhaug, Storhaug bydel, boliggate fra Vikedalsgata i nordøstlig retning, krysser Jelsagata og ender blindt.

Jærgata 19
Jærgata 19

Gata har fått navn etter Jæren. I 2006 ble den delen av Jærgata som ligger nordøst fra Storhaugveien skilt ut som egen gate med navn Øvre Jærgate.

Navnevedtak: 1898

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply