Hundvågveien

Hundvågveien, Buøy, Husabø og Lunde, Hundvåg bydel, bolig- og forretningsgate som krysser øya i nordøstlig retning, starter ved Skipsbyggergata på Buøy og går gjennom Hundvågkrossen og videre over Husabø til Lundesvingene.

Hundvåg, Skeie
Stavanger ytre. Hundvåg, Skeie. Krysset Hundvågveien/Skeiehagen. Mot Lundsvågen og Langøy.

Gateløpet var tidligere innfartsåre til Hundvåg, og startet opprinnelig ved Ankerplassen i Bangarvågen.

Navnevedtak: 1953

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl: Stavanger Byleksikon. Stavanger 2008

One thought on “Hundvågveien

Leave a Reply