Hospitalsgata

Hospitalsgata, Sentrum, Storhaug bydel. Forretningsgate som går i østlig retning fra Laugmannsgata til Bergelandsgata ved St. Petri kirke.

Oppmarsj ned Hospitalsgata til barnekabaret i Filmteateret
Hospitalsgata opp mot St. Petri kirke.
Foto: Ukjent fotograf / Stavanger Byarkiv, BySt001_087

Hospitalsgata har navnet sitt etter hospitalet som kong Magnus Lagabøter og biskop Torgils opprettet omkring 1270. Her ble senere Den Kombinerede Indretning med sykehus, fattighus og tvangsarbeideranstalt opprettet av Stavanger kommune i 1842. I dag har Stavanger Storsenter tilhold her.

Da gata skulle få navn i 1861, argumenterte gatenavnkomiteen for at den burde hete Grindegata. Strekningen fra Laugmannsgata til Skolebekkens løp ved krysset Kongsgata-Klubbgata ble på folkemunne ble kalt “Grinnå”, fordi det her gikk en bro med grind over Skolebekken.

Bebyggelsen i Hospitalsgata består stort sett av store forretningsgårder, men mellom Hospitalsgata og Pedersbakken ligger Smedgatekvartalet med vernet trehusbebyggelse.

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply