Høleberggata

Høleberggata, Sentrum, Storhaug bydel. Boliggate med næringsvirksomhet som går fra Bakkegata i nordøstlig retning til Østervåg.

Høleberggaten 5, 3 og 1
Høleberggata
Foto: Samson Helgevold / Stavanger Byarkiv, BySt003_311

Høleberggata har fått navnet sitt etter Hølleberget, fordi det på hjørnet av Østervåg hadde stått et hus som ble kalt Høllehuset etter en huseier ved navn Hølle. For en del gater i sentrum var det på midten av 1800-tallet tradisjon for å kalle opp gater etter hus som det var lett å orientere seg etter, eller huseiere som folk kjente godt til i byen.

I eldre matrikler omtales gata som “gaden til bjerget” (Sølvbjerget). Dette er fordi gata opprinnelig gikk fra Arneagergata, som lå der Sølvberget står i dag. Bygningene mellom Arneagergata og Bakkegata (1-8, 10 og 12) ble revet i 1909.

Mange håndverkere hadde sine virksomheter og boliger i denne gata. Deler av Høllegata er rekonstruert som fasader i utstillingen på Stavanger museum.

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply