Høkkergata

Høkkergata, Verksalmenningen, Storhaug bydel, boliggate fra Pedersgata i sørlig retning til Nedre Dalgate.

Høkkergata
Vestside

Gaten fikk navnet sitt etter ordet Høker som betyr kjøpmann eller småhandler.

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

1 thought on “Høkkergata

Leave a Reply

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close