Hjelmelandsgata

Hjelmelandsgata, Storhaug, Storhaug bydel, boliggate fra sammenløpet av Erichstrups gate/Tårngata, Saudagata i sørøstlig retning til Dalaneveien.

Hetlandsmarken , Storhaug
Stavanger midtre og indre. Hetlandsmarken. Mot N.V. Svithun skole til venstre for midten. Storhaug skole og Hetland kirke til høyre for midten. Breievatnet og Vågen i midten. Lagård gravlund og Stavanger Museum til venstre. Nærmeste gateløp er Vikedalsgata, Hjelmelandsgata, Jelsagata, Storhaugveien, Haukeligata og Avaldsnesgata. Videre har vi Risbakken

Mange gater på Storhaug er oppkalt etter sokn og kommuner i Rogaland, og denne fikk navnet etter soknet og kommunen Hjelmeland i Ryfylke.

  • Ryfylkegata 55: Karakteristisk hus i sveitserstil, bygd til skipsreder Dagfin Berner i 1875. Tegnet av arkitekt Henrik Nissen, som også tegnet Breidablikk. Da Berner døde i 1893, ble eiendommen kjøpt av den kjente kvekeren Thorstein Bryne, som drev gartneri her. Huset er vernet.
  • Ryfylkegata 75: Bolighus i sveitser/jugendstil, oppført ca. 1900, vernet.
  • Ryfylkegata 76: «Rosenlund», bolig oppført i nyklassisistisk stil, vernet.

Navnevedtak: 1937

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Hjelmelandsgata

Leave a Reply