Hinnavågen

Hinnavågen, Hinna bydel. Boliggate fra Hinnasvingene i nordøstlig retning som ender blindt ved jernbanelinjen. Flere avstikkere ender blindt.

Flyfoto av Hinna
Mot Nordøst. Boganesveien, Hinnasvingene, Hinnakroken, Heimdalsveien, Hinnavågen (gate), Tyriveien, Nålestien, Furulunden, Hindalsveien, Vaulenveien, Stasjonsveien, Auglendsveien (nå: Auglendsbakken), Gamleveien. Nederst til høyre Jærbanen m/ Hinna gamle stasjon, Hinnavågen.

Gata har navn etter Hinnavågen som var et gammelt våtmarksområde nord for Jåttåvågen, som senere utviklet seg til å bli et havne- og industriområde. Da det var våtmarksområde var det tidligere hundrevis av trekkfugler høst og vår som oppholdt seg på området. Bukta strakte seg 200 m ut i Gandsfjorden, og var 600 m på det bredeste. Vågen er utfylt flere ganger, og ble i 1970-årene utviklet til et sammenhengende industriområde sammen med Jåttåvågen.

Navnevedtak: 1963

Kilde:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008

Leave a Reply