Hinnasvingene

Hinnasvingene, Hinna bydel. Boliggate og gjennomfartsåre fra Vaulenveien / Gamleveien i sørlig retning, dreier så sørvest og går til Hinnakrossen ved Boganesveien. En avstikker i vestlig retning går til Gamleveien.

Flyfoto av Hinna
Flyfoto fra Hinna med Hinnasvingene til venstre. På bildet er ikke Jåttåvågen utfylt enda, og man kan se den gamle jernbanestasjonen til høyre i bildet.
Foto: Widerøe / Stavanger Byarkiv, ByStW_004050

Tidligere var veien en del av E18. Veien har fått sitt navn etter sin form og plassering – et svingende gateløp i Hinna bydel.

Navnevedtak: 1968.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply