Hilmands gate

Hilmands gate, boliggate på Våland.

Postkort
Utsikt fra Våland, Thorbjørn Hornklovesgt, Furrasgt, Våland skole

Gata ble tidligere kalt Smaagaten, men beboerne var misfornøyd med dette navnet fordi de mente det kunne virke degraderende på boligeiendommene.

Navnet ble derfor endret i 1918, og gata ble da oppkalt etter Stavanger-mannen Gabriel Hilmand (1692-1775).

Hilmand var justisråd og opprettet i 1769 et legat til fordel for beboerne på Hospitalet på den tid. Han hadde selv blitt oppfostret på dette sykehuset, ettersom hans far døde tidlig og moren var sykelig. Hilmand var også rådmann og viseborgermester i Stavanger.

Navnevedtak: 1918

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008

Leave a Reply