Hillevågsveien

Hillevågsveien, Hillevåg bydel. Gammel innfartsåre med variert næringsvirksomhet. Strekker seg i forlengelsen av Lagårdsveien frem til Marieroveien.

Hillevåg
Mot sørvest Hillevågsveien 24: Hillevaag og Olte Fabrikker (Teknisk Bureau). Köhlerhuset (Folkets Hus) til høyre. Fix frisør midt i bildet. Gateløp: Hillevågsveien, Frida Hansens vei, Mølleveien, Fridtjof Nansens vei, Torgveien, Haugåsveien. I bakgrunnen Åsen. Foran Jærbanen m/ Hillevåg hp.

Veien ble anlagt i 1878 i forbindelse med byggingen av Jærbanen gjennom Hillevåg. Navnet skriver seg fra Hillevågen utenfor Hillevågsvatnet. Men hva ordet hille betyr, er ikke kjent. Hillevågsveien har alltid vært en viktig trafikkåre for bydelen og som del av hovedveien til/fra Stavanger. Den er også benevnt som «Kongeveien», «Postveien», «Jærveien». Veien fungerte også som et sosialt møtested for beboere og ansatte ved de mange bedriftene i området. Karakteristisk er også de mange små dagligvarebutikkene og spesialforretningene.

Hillevågsveien lå i tidligere Hetland kommune, til kommunesammenslåingen i 1965. Av gammel bebyggelse kan nevnes Køhler-eiendommene ved første del av Hillevågsveien. Siden 70-årene har veien og bebyggelsen vært under utbygging.

Navnevedtak: 1927

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

8 thoughts on “Hillevågsveien

Leave a Reply