Hillevåg Terrasse

Hillevåg Terrasse, Hillevåg bydel. Boliggate fra Torgveien i sørvestlig retning, gangutgang til Haugåsveien. To avstikkere i nordvestlig retning går til en sidearm av Torgveien.

Hillevåg
Foto: Widerøe / Stavanger Byarkiv, ByStW_063059

Under 2. verdenskrig var det tysk brakkebebyggelse i dette strøket. Da terrenget er skrånende, ble et naturlig valg å gi navnet Hillevåg Terrasse.

Gata er bebygd med eneboliger i kjede.

Navnevedtak: 1977

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008

Leave a Reply