Hetlandsgata

Hetlandsgata, Storhaug bydel, boliggate med næringsvirksomhet fra Kongsgata i sørøstlig retning til Tårngata.

Hetlandsgata
Hetlandsgt. Kvinner og barn. Langgata krysser i midten av bildet. Fra venstre ser vi husrekka Hetlandsgata 53, 51, 49 og Langgata 38. Fra høyre ser vi Tårngata 23, deretter Hetlandsgata 44, 42, 40, 38 og 36. Videre innover fra hjørnet ved Langgata følger Hetlandsgata 34, 32, 30, 28 og 26.

Hetlandsgata er oppkalt etter det gamle gårdsnavnet Hetland. Asbjørn Kloster bodde og drev en skole i Hetlandsgata 2, nå Pedersbakken 1, fra 1848 til 1860. En av elevene skal ha vært Lars Oftedal, som vokste opp i Hetlandsgata 4. Dette huset ble senere brukt av Bethania Waisenhus til Magdalenahjemmet, et hjem for «falne kvinner».

I 1893 kjøpte Håndverksvennenes forening huset, og politiske diskusjoner fylte lokalene. Huset ble revet i 2006. I 1870-årene ble gata kalt Lygarsgadå etter en kjent mann i byen som noen hadde gitt oppnavnet «Lygaren». I den øverste enden av Hetlandsgata oppførte en driftig mann fra Holstein, Friderich Petersen, en vindmølle i 1794. Men i 1798 brant møllen ned. Stedet ble likevel i mange år kalt Møllebråtet.

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply