Hestnesveien

Hestnesveien, Revheim, Madla bydel. Boliggate og gjennomfartsåre i jordbruksområde fra Regimentveien i sørvestlig retning til Hestnes, blindvei. To avstikkere i nordlig retning ender blindt.

ByStW_067004.jpg
Foto: Widerøe / Stavanger Byarkiv, ByStW_067004

Navnet Hestnes er en sammenstilling av av hest og nes, og viser til neset der hestene beiter. Navnet var brukt allerede i 1886-matrikkelen navnet på bruksnummer 12 under gårdsnavnet Revheim(gårdsnummer 39).

Navnet fikk opprinnelig navnet Olsokveien i 1966, men ble senere endret til Hestnesveien

Navnevedtak: 1968

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Hestnesveien

Leave a Reply