Haugåsveien

Haugåsveien, Bekkefaret/Hillevåg bydel. Boliggate som strekker seg sørvestover fra Hillevågsveien og mot sammenløpet Auglendsveien/Auglendsdalen.

Hillevåg
Stavanger ytre. Hillevåg. Bispeladegård. Mot S.V. Rogaland Landbruksselskaps utstillingsplass til høyre. Mot Stavanger Arbeidsgård. Hillevågsveien nederst. Haugåsveien og Torgveien fra bunn til topp i midten.

Gatenavnet er oppkalt etter Haugås som var et gammelt navn på stedet. Den utgjorde tidligere en del av grensen mellom gamle Hetland kommune og Stavanger kommune, men begge delene av veien ble gitt navnet Haugåsveien, først etter vedtak i Hetland kommunestyre i 1955, og i Stavanger året etter. Haugås ble en del av Stavanger kommune ved sammenslåingen i 1965.

Kjente eiendommer og bygninger som ligger til Haugåsveien er Skipper Worse Ågesentunet, samt flere borettslag bestående av de klassiske rekkehusene tegnet av Eivind Retzius og Svein Bjoland.

Navnevedtak: 1955 (Hetland kommune) og 1956 (Stavanger kommune)

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

2 thoughts on “Haugåsveien

Leave a Reply