Hans Egedes gate

Hans Egedes gate, Bekkefaret, Hillevåg bydel. Går i vestlig og sørvestlig retning fra Hjalmar Johansens gate og fortsetter videre som sti sørøstover mot Kon Tiki-svingen.

Hillevåg
Foto: Widerøe / Stavanger Byarkiv, ByStW_140901

Boliggate bebygd med rekkehus i strøk der flere av gatenavnene er oppkalt etter oppdagelsesreisende og polarforskere. Gata er oppkalt etter den norske misjonæren Hans Poulson Egede (1686-1758), populært kalt Grønlands Apostel. Hans virksomhet fikk stor betydning for kolonialiseringen av Grønland og Grønlands videre utvikling.

Navnevedtak: 1957

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008

Leave a Reply