Halvdan Svartes gate

Halvdan Svartes gate ligger i Madlamark, Madla bydel, i et området hvor gatene har navn etter kjente historiske personer i Norges saga.

Madla
Stavanger Madla bydel Mot N.Ø. Madlaveien t.v. og krysset med Regimentveien. Her vises også Bedehuset og bolighus til Sven Serigkstad. Veien inn mot høyre, langs Bedehuset er “Nyeveien” senere Snorres gate. Noe høyere opp i bildet er Halvdan Svartes gate. De omliggende gateløpene er Skjalgs gate, Bergljots gate, Sigurd Syrs gate, Engveien og Bjørn Farmanns gate.

Om Halvdan Svarte kan nevnes at han levde på 800-tallet, var sannsynligvis gift med Ragnhild. Halvdan var far til Harald Hårfagre, som vant slaget i Hafrsfjord og regnes som den første kongen for hele Norge. Tradisjonen sier at Halvdan endte sine dager ved drukningsdøden da han forsøkte å kjøre med hest over Randsfjorden.

Navnevedtak: 1966

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon. Stavanger 2008.
Torhild F. Jacobsen: Gatenavn i Stavanger. Stavanger Aftenblad 1994.

Leave a Reply