Håkon Jarls gate

Håkon Jarls gate, Våland og Eiganes bydel, tilhører gruppen med gater i området som har fått navn etter personer fra sagatiden. Gaten går fra Kong Carls gate til Johan Thorsens gate.

Våland
Bebyggelse ved Johan Thorsens gate, Torbjørn Hornkloves gate, Håkon Jarls gate, Tjodolvs gate, Magnus Lagabøters gate, Svalbard plass Øverst i bildet Solagata og Ynglingen (til 1984)

Håkon Jarl var en relativt kort periode like før år 1000 en mektig mann i Norge, mellom kongene Eirik Blodøks og Olav Trygvasson. I den tiden hadde danekongen Harald Blåtann etablert seg i Norge, og Håkon var hans lensmann for deler av Trøndelag og Vestlandet. Men så ble disse uvenner, Håkon nedkjempet Harald i et slag, men ble senere selv drept, og Olav Trygvasson overtok makten over det meste av kongeriket.

Navnevedtak: 1909

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl: Stavanger Byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Håkon Jarls gate

Leave a Reply