Håhammarbrautene

Håhammarbrautene, Madlasandnes, Madla bydel, boliggate fra Madlasandnes i sørlig, etter hvert sørøstlig retning, ender ved Håhammaren som gata ble kalt opp etter.

Madlasandnes
Stavanger – Madla bydel. Mot nord. Håhammarbrautene.Kanonstillingene lå øverst på Madlatuene t.h. Nærmest lå en frukthage tilhørende toller Malde.

Med sine seks forgreininger fikk gata etternavnet «brautene».

Navnevedtak: 1968

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

 

Leave a Reply