Gunhilds gate

Gunhilds gate, Madlamark, Madla bydel. Boliggate som strekker seg fra Bjørn Farmanns gate i sørvestlig retning. En gangsti går over til siste delen av gateløpet, som ender i Madlaveien.

Madla
Stavanger Madla bydel. Mot nord. Madlamark og Madlakrossen. Gunhildsgata i forgrunnen. Madlamark skole midt i bildet. Store Stokkavann i øverste venstre hjørne.

Gata het først Vidjeveien, men ved justeringen av gatenavnene etter kommunesammenslåingen i 1965, ble den omdøpt til Gunhilds gate, i samsvar med andre gater på Madlamark som har navn etter norske, historiske personer.

Gunhilds gate er oppkalt etter Gunhild Kongemor. Hun var norsk vikingdronning og gift med Eirik Blodøks. Etter tradisjonen var hun datter av den danske kongen Gorm den gamle. Hun hadde stor innflytelse i den tiden sønnene hennes hadde makten i Norge.

Navnevedtak: 1966

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply