Grønlandsgata

Grønlandsgata, boliggate på Våland, like ved Gamlingen bad.

Bispeladegård, nord
Stavanger midtre. Bispeladegård, nord. Mot N.Ø. Vålandsskogen og Gamlingen i forgrunnen. Frue Meieri midt i bildet. Våland skole til høyrre. Mot Våland og Stavanger indre.

Flere gater i området har navn etter historien fra sagatiden. Grønland ble oppdaget av Eirik Raude i 982, og var norsk territorium helt frem til Kiel-freden i 1814, da Danmark overtok suvereniteten over øya. Den er regnet som verdens største øy med et flateinnhold på 2,1 millioner km².

Navnevedtak: 1898

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply