Grensesteinsgata

Grensesteinsgata, Storhaug bydel. Boliggate som går fra Peder Klows gate i sørlig retning til Asbjørnsens gate.

Pedersgata 81 fra nord-øst
Hjørnehuset tilhører Forbruksforeningen “Økonom”. Til venstre Grensesteinsgaten.

Grensesteinsgata har navn etter grensesteinene mellom daværende Stavanger og Hetland kommuner.

Navnevedtak: 1861.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply