Gosenbakken

Gosenbakken, Gosen, Madla bydel. Boliggate som går fra Gosenstien i sørvestlig retning før den danner en vinkel, blindvei. Bebygd med eneboliger.

Madla
Foto: Widerøe / Stavanger Byarkiv, ByStW_126011

Tidligere navn: Gosen matsenter.

Navnevedtak: 1964

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply