Gauselvågen

Gauselvågen, Gausel, Hinna bydel. Boliggate med offentlig virksomhet fra Boganesveien i østlig retning, før den passerer jernbanelinjen med bru og slynger seg langs jernbanelinjen sørover til sammenløpet Slettestrandveien og Nedre Gauselvågen. En liten tarm av Gauselvågen ligger nord for Midtgårdveien og ender blindt.

Statens Forsøksskole, Gausel
Gausel mot nordøst. Gauselveien i forgrunnen. Jærbanen parallelt. Gauselstraen, Gauselvågen, Gauselholmen, Gandsfjorden. Frøystad gård. Nyere gateløp: Sandholmveien, Tarjodd Bondes vei, Westergårdsveien, Frøystadveien.

Gata er oppkalt etter Gauselvågen. Sammen med Boganesvika er Gauselvågen Stavangers største gjenværende grunne vannområde. Langs strandsonen ligger brygger og naust, og det er lite igjen av den opprinnelig flora. Men de store mudderflatene som kommer til syne ved lavvann, blir besøkt av sjøfugler vinter, vår og høst. Den store bukta, holmene utenfor og strendene ble i kommuneplanen for 1998 – 2000 øremerket som friområde.

Gata er bebygd med eneboliger.

Boganes sykehjem holder til i Gauselvågen 16, Boganes barnehage i Gauselvågen 3. I Gauselvågen 66 er et bolighus oppført i sveitser-/jugendstil i 1900. Det ble tegnet av arkitekt Johan Joachim Meyer, og er nå vernet.

Navnevedtak: 1963

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply