Gartnerveien

Gartnerveien, Hillevåg, Hillevåg bydel. Gate som strekker seg i sørlig retning fra Mølleveien, krysser Torgveien og ender opp i krysset ved Haugåsveien.

Bispeladegård (sør) og Hillevåg
Stavanger ytre og midtre. Bispeladegård, sør og Hillevåg. Mot N.Ø. Haugåsveien midt i bildet. Sven Andersens Møbelfabrikk og Hillevågsveien til høyre. Mot Hillevågsbukta, Hillevågsvannet og Hetlandsmarken.

Gata består av næringsbygg, bl.a. Kilden Kjøpesenter som ligger på tomta der Gartnerhallen lå før. Det er denne som har gitt opphavet til navnet på gata. Gartnerhallen flyttet til Forus i 1987.

Navnevalget var i sin tid omstridt. Det var prinsipiell motstand blant enkelte å oppkalle gata etter et privat firmanavn, også fordi det ikke lenger fantes noe gartneri i området. Navnet ble imidlertid vedtatt i 1981.

Navnevedtak: 1981

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Gartnerveien

Leave a Reply