Gandsbakken

Gandsbakken, Mariero, Hillevåg bydel. Boliggate som går i sørlig retning fra Kråkeveien til sammenløpet av Bruvikveien og Nordskjeringen.

Kristianlyst

Bebyggelsen består hovedsakelig av boliger, men også det vernede småbruket Solhøgda med våningshus og uthus oppført på tidlig 1800-tall.

Navnevedtak: 2001

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply