Gamle Eikesetveien

Gamle Eikesetveien, Gausel, Hinna bydel. Boliggate fra Boganesveien i sørvestlig retning til Eikesetveien.

Jåttå
Stavanger ytre. Jåttå. Mot S.V. Boganesveien i forgrunnen, Eikesetveien. (idag Gamle Eikesetvei). På grensen til Gausel. Gården i forgrunnen var eid av John Boganes. Gården i høyre billedkant tilhørte Einar Boganes. Idag boligfeltet Boganesringen. Gården til John Boganes er lagt ut til boligfelt (Boganeshagen), Næringsområde (Hinna dyreklinikk, treningsstudio, selskapslokaler (Edlandsgården). På jordet til venstre finner vi idag rørleggerbedriften til Ragnar Svendsen, og på det uthogde området på oppsiden av Boganesveien databutikken Belltech. Vi finner oså trygdeboliger for utviklingshemmede.Veien i forgrunnen er Boganesgeilen. Boligene til høyre oppfor Boganesveien eies av fra høyre : Judit Heggland, Carl Tunstad og Odd Gjerstad. Bygningen i nedre venstre hjørne er apparatfabrikken Elegant, eid av Bjarne Asheim.

Veien er oppkalt etter Eikeset. Forstavelsen Eik kommer av at området består av mye eiketrær. Etterstavelsen set betyr bosetning i skrånende terreng. Da veien fikk sitt navn, valgte gatenavnnemnda å bruke grunnordet -set etter det gamle ordet Godeset som ligger i nærheten.

Gamle Eikesetveien har eneboligbebyggelse med noe offentlig virksomhet.

Navnevedtak: 1999. Veiløpet het Eikesetveien fra 1963.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply