Gamle Dusavikveien

Gamle Dusavikveien, Vardeneset i Tasta bydel. Boliggate som går fra Storden, og slynger seg i nordvestlig retning til Finnestadveien.

Tasta - Vardenes

Gamle Dusavikveien er oppkalt etter Dusavika. Det gammelnorske verbet dusabetyr saktne eller stilne (om storm og uvær). Dusavika ligger på vestsiden av Byfjorden og er godt beskyttet mot nordvesten. Den gang Vardeneset ble regulert, ble Dusavikveiens nordligste del atskilt fra den sørlige delen, og den nordlige delen fikk navnet Gamle Dusavikveien. Den sørlige delen beholdt navnet Dusavikveien.

Gata er bebygd med ene- og tomannsboliger. En avstikker av veien går til Vardenes skole.

I Gamle Dusavikvei finner du blant annet Vardenes skole, Ytre Tasta barnehage avd. Vardeneset, og et vernet steinnaust/sjøhus i bindingsverk fra tidlig 1800-tall.

Navnevedtak: 1970

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

3 thoughts on “Gamle Dusavikveien

Leave a Reply