Fredtunveien

Fredtunveien, Tasta, Tasta bydel. Boliggate som går fra Vedeveien i sørvestlig retning, og fortsetter som sti til Nestunveien. En avstikker i sørøstlig retning får til Sjøveien.

Tasta

Gatene rundt skolene Tastaveden og Byfjord fikk tun-navn: Soltun-, Fredtun-, Midtun- og Nestunveien.

Bebyggelsen består stort sett av rekkehusbebyggelse. Langs den ene siden ligger idrettsbaner tilknyttet Tastaveden og Byfjord skoler.

Navnevedtak: 1954

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply