Falcks gate

Falcks gate hører til Våland, men ligger i utkanten av bydelen. Det utgjør en kort bakke opp fra Lagårdsveien, like ved Strømsbrua.

Hillevåg - Våland
Husbyggingsområder i Stavanger. Bildet tatt fra Varden. Hillevågsholmen, Hillevågsbukta, Jærbanen. Gateløp: Consul Sigval Bergesens vei, Skjærabergveien, Lagårdsveien, Falcks gate, Valkyrjegata, Høylandsgata, Torkel J. Lendes gate, Øvrebøveien. Til høyre Lindals eiendom. I bakgrunnen Vålandstårnet, Auglendshøyden.

Oppkalt etter flere menn i familien med Falck-navnet, som har betydd mye for firmaet, dette ble etablert i 1862. Firmaet har vært eid og drevet av fem generasjoner Falck og drives fortsatt, av Thomas S. Falck jr, som rederi og meglerfirma.

Fram mot 1900 hadde rederiet kontroll over ca. 80 seilskip. Men de ble også klar over at det var nødvendig å gå over til dampskip selv om det satt langt inne. Filosofien var at «vind er gratis, og kull koster penger».

I 1980-årene ble Falck-rederiet engasjert i Kårstø-utbyggingen for å betjene skipstrafikken der.

Navnevedtak: 1954

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply