Emmausveien

Emmausveien, Storhaug bydel, er en boliggate fra Nymansveien mot Rosenli.

Hus i Emmausveien
Emmausveien fotografert en gang på 1960-tallet.
Foto: Alf Brueland / Stavanger Byarkiv, BySt020_0445_213

Navnet har sammenheng med Lars Oftedals filantropiske virksomhet fra siste halvdel av 1800-tallet. Han etablerte på denne tid en rekke forholdsvis små institusjoner for barn og til dels voksne som av ulike og spesifikke årsaker falt utenfor i samfunnet. Disse var lokalisert til området ved Bergeland, bl. a. i Vaisenhusgata. Lars Oftedal kjøpte gården Berge i Hetlandsmarka i 1877 og brukte gården som feriested for mange av barna på hjemmene på Bergeland. Senere ble eiendommen overført til Betaniastiftelsen, og barnehjemmene nær Vaisenhusgata ble flyttet til Emmaus, som var navnet Lars Oftedal gav gården og eiendommen.

Navnet Emmaus skriver seg fra bibelhistorien: Den dagen Jesus var stått opp fra graven gikk to fra Jesu vennekrets på veien fra Jerusalem til en landsby utenfor som het Emmaus. Mens de gikk og snakket om den store begivenheten, kom Jesus plutselig og gikk sammen med dem og deltok i samtalen. Etter en stund ble de klar over at det var Jesus, og da ble han borte for dem.

Navnevedtak: 1903.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Emmausveien

Leave a Reply