Eikebergveien

Eikebergveien, Kristianslyst, Hillevåg bydel. Boliggate som starter fra Hillevågsveien og strekker seg i nordvestlig retning. Den deler seg i to nordvendte løp hvor det ene går over i Øvre Knausen og det andre ender som blindvei.

Kristianslyst

Gata er bebygd med eneboliger og er oppkalt etter Eikeberget som gata ligger langs. For å få kjøreadgang fra Hillevågsveien må man kjøre via Gulaksveien.

Navnevedtak: 1954

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Eikebergveien

Leave a Reply