Nytorget

Nytorget, Storhaug bydel. Åpen plass øst for St. Petri kirke.

BySt1986_1_153.jpg
En periode hadde Ingeniørvesenet et stort inngjerdet materiallager på Nytorget.
Foto: Carl Johan Jacobsen / Stavanger Byarkiv, BySt1986_1_153

Dette området var fra gammelt av en del av Pedersdalen. Slakter Idsøe kjøpte et stort areal her i 1830-årene, hvor området deretter gikk under navnet Idsøestykket eller Idsøemarka. I slutten av 1850-årene ble det anlagt et torg for handel og en oppstillingsplass for hester her. For å skille dette torget fra det eksisterende torget, fikk det navnet Nytorget.

I 1922 fikk torget sin nåværende form, da det ble opphøyd med en steinmur mot Pedersgata. Nytorget ble tatt i bruk som busstasjon, og senere drosjeholdeplass.

I senere år har Nytorget igjen fått tilbake noe av torgfunksjonen, da det arrangeres bruktmarked og annen salgsvirksomhet i sommerhalvåret.

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

4 thoughts on “Nytorget

Leave a Reply