Dusavikveien

Dusavikveien, Tasta bydel. Boliggate og gjennomfartsåre som strekker seg fra Kalhammarveien i nordvestlig retning, langs Byfjorden, før den dreier sørvest ved Vardeneset og ender i Eskelandsveien.

Kalhammeren

Dusavikveien er oppkalt etter området Dusavik. Gata ble bygget i 1919-1920 for å avlaste Randabergveien.

Dusavik nevnes allerede i 1616 og er på 1700-tallet oppført som husmannsplass. På 1800-tallet var det flere små bruk i Dusavik med bruksnummer 67, 68 og 70, utskilt fra matrikkelgården Øvre Tasta.

Dusavik ble innlemmet i Stavanger kommune ved kommunesammenslåingen med Hetland i 1965.

Navnet Dusavik har blitt forklart ved det gammelnorske verbet dusa som betyr saktne, stilne, i sammenheng med storm og uvær. Dusavik ligger på vestsiden og er godt beskyttet mot nordvesten. I dag er Dusavik mest kjent for å være et baseområde for oljerelatert virksomhet.

Navnevedtak: 1925

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

3 thoughts on “Dusavikveien

Leave a Reply