Dusavikstien

Dusavikstien, Dusavik, Tasta bydel. Boliggate som går fra Dusavikkrossen i nordøstlig retning og ender blindt. Gata er bebygget med eneboliger.

Tasta
Stavanger ytre. Tasta. Hamarøykroken ved Dusavika. Mot Byfjorden.

Gata har navn etter plassen Dusavik. Dusavik nevnes allerede i 1616 og er på 1700-tallet oppført som husmannsplass. På 1800-tallet var det flere små bruk i Dusavik med bruksnummer 67, 68 og 70, utskilt fra matrikkelgården Øvre Tasta.

Navnet Dusavik har blitt forklart ved det gammelnorske verbet dusa som betyr saktne, stilne, i sammenheng med storm og uvær. Dusavik ligger på vestsiden og er godt beskyttet mot nordvesten. I dag er Dusavik mest kjent for å være et baseområde for oljerelatert virksomhet.

Gata het opprinnelig kalt Havgul, men som en del av arbeidet med å samordne eldre gatenavn i Randaberg, Sola og Stavanger, med sikte på å få bort navnelikheter, ble gata omdøpt i 1980.

Navnet Havgul fikk den fordi gata, som ligger på en liten høyde opp fra Dusavikveien, ligger utsatt til for solgangsbris.

Navnevedtak: 1968 (Havgul) / 1980 (Dusavikstien)

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008

Leave a Reply