Dusavikkrossen

Dusavikkrossen, Dusavik, Tasta bydel. Boliggate med to separate løp. Det ene går fra Gamle Dusavikveien i sørlig retning. Det andre går fra Dusaviksvingen i nordlig retning og forgreiner seg i tre ulike løp som ender blindt.

Tasta og Dusavik
Stavanger ytre. Tasta. Mot nord. Dusavika

Gata har navn etter Dusavik. Dusavik nevnes allerede i 1616 og er på 1700-tallet oppført som husmannsplass. På 1800-tallet var det flere små bruk i Dusavik med bruksnummer 67, 68 og 70, utskilt fra matrikkelgården Øvre Tasta.

Navnet Dusavik har blitt forklart ved det gammelnorske verbet dusa som betyr saktne, stilne, i sammenheng med storm og uvær. Dusavik ligger på vestsiden og er godt beskyttet mot nordvesten. I seilskutetiden var den en viktig ventehavn. I dag er Store Dusavik mest kjent for å være et baseområde for oljerelatert virksomhet, mens Litle Dusavik er utbygget til småbåthavn.

Gata het opprinnelig kalt Havbris, men som en del av arbeidet med å samordne eldre gatenavn i Randaberg, Sola og Stavanger, med sikte på å få bort navnelikheter, ble gata omdøpt i 1980.

Navnet Havbris fikk den fordi gata, som ligger på en liten høyde opp fra Litle Dusavik, ligger utsatt til for solgangsbris.

Bebyggelsen i gata er eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Vardeneset kirke fra 2000 ligger også i gata.

Navnevedtak: 1968 (Havbris), 1980 (Dusavikkrossen)

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008

2 thoughts on “Dusavikkrossen

Leave a Reply